In de afgelopen halfjaarlijkse vergadering (oktober 2022) werd aangegeven dat ook Groen Geel vanaf het begin van 2023 geen vast energiecontract meer zou hebben. Met het energieverbruik van Groen Geel, dat ver boven het prijsplafond ligt, betekende dat dat Groen Geel tegen een enorme verhoging van de energierekening zou oplopen. Vandaar dat werd besloten om hierop direct te reageren en een energiegroep met vrijwilligers op te richten die zich zou bezighouden met maatregelen die direct genomen konden worden om het verbruik te verlagen en de kosten van de energie te drukken.


Wel waren er in de afgelopen maanden/jaren al een aantal ontwikkelingen geweest op een verschillende vlakken. Zo is bijna alle verlichting op het complex al vervangen voor Ledverlichting, inclusief de sporthal- en veldverlichting (4). Daarnaast zijn de twee cv-ketels (1 en 3) voorbereid om ook de warmwatervoorziening in hybridevorm mogelijk te maken. Maar de echte reden van dit bericht is dat wij jullie een update willen geven over wat er in de komende maand zichtbaar zal worden op de vereniging. De afgelopen maanden hebben wij namelijk gebruikt om met onze vrijwilligers, in combinatie met lokale partijen en door middel van een zo gunstig mogelijke financiering een belangrijke slag te slaan: wij worden (meer dan) zelfvoorzienend in onze elektriciteitsvraag door middel van zonnepanelen (6). 


Om dit te realiseren zullen er de komende weken de nodige zaken worden aangepast. In de afgelopen week en in de aankomende dagen wordt het dak op de kantine gereviseerd en zijn er nieuwe nooddoorvoeren voor het regenwater gerealiseerd. Hierna zullen wij aan de slag gaan om de frames en de ballast voor de zonnepanelen op het dak plaatsen, waarna de bekabeling op het dak kan worden aangelegd. De week erna zullen wij de zonnepanelen op de frames aanbrengen en kan de installatie in bedrijf worden genomen. Tegelijkertijd zal onze meterkast worden aangepast om aan de nieuwe eisen te voldoen, de omvormer aan te sluiten en energiemonitoring (hierop) mogelijk te maken. Kortom, Groen Geel zal in de komende maand een flinke slag slaan door zelf elektriciteit te gaan genereren!


Mocht je na het lezen van dit bericht nog enthousiast zijn geworden om te helpen in de realisatie? Of heb je meer kennis over een van de onderwerpen hieronder, stuur dan even een mailtje naar beheer@kvgroen-geel.nl, extra handjes of kennis kunnen we altijd gebruiken! 


Namens het bestuur, de energiegroep en de AC,

Jasper Marcus

 


Achtergrond energieverbruik Groen - Geel

Binnen de energiegroep wordt het energieverbruik in verschillende onderdelen verdeeld. Het eerste onderdeel het gasverbruik. Hierbij wordt naar de volgende onderdelen gekeken: het aanpassen van de manier van het verwarmen van (1) de kantine, (2) de hal en (3) het warme water in het complex voor onder andere de douches en/of een combinatie van bovenstaande. Daarnaast wordt het elektrische verbruik onderzocht. Enerzijds door te onderzoeken of Groen Geel het verbruik van elektra zou kunnen verlagen qua (4) verlichting en (5) apparatuur. Anderzijds door het (6) zelf opwekken van elektriciteit door middel van zonnepanelen. Als laatste onderdeel van het plan zal meer gelet worden op de (7) energiemonitoring, waardoor het uur-/ dag/ jaarverbruik beter inzichtelijk kan worden gemaakt.

Zonnepanelen bij Groen – Geel!

Door Jasper Marcus, 12 months ago

In de afgelopen halfjaarlijkse vergadering (oktober 2022) werd aangegeven dat ook Groen Geel vanaf het begin van 2023 geen vast energiecontract meer zou hebben. Met het energieverbruik van Groen Geel, dat ver boven het prijsplafond ligt, betekende dat dat Groen Geel tegen een enorme verhoging van de energierekening zou oplopen. Vandaar dat werd besloten om hierop direct te reageren en een energiegroep met vrijwilligers op te richten die zich zou bezighouden met maatregelen die direct genomen konden worden om het verbruik te verlagen en de kosten van de energie te drukken.


Wel waren er in de afgelopen maanden/jaren al een aantal ontwikkelingen geweest op een verschillende vlakken. Zo is bijna alle verlichting op het complex al vervangen voor Ledverlichting, inclusief de sporthal- en veldverlichting (4). Daarnaast zijn de twee cv-ketels (1 en 3) voorbereid om ook de warmwatervoorziening in hybridevorm mogelijk te maken. Maar de echte reden van dit bericht is dat wij jullie een update willen geven over wat er in de komende maand zichtbaar zal worden op de vereniging. De afgelopen maanden hebben wij namelijk gebruikt om met onze vrijwilligers, in combinatie met lokale partijen en door middel van een zo gunstig mogelijke financiering een belangrijke slag te slaan: wij worden (meer dan) zelfvoorzienend in onze elektriciteitsvraag door middel van zonnepanelen (6). 


Om dit te realiseren zullen er de komende weken de nodige zaken worden aangepast. In de afgelopen week en in de aankomende dagen wordt het dak op de kantine gereviseerd en zijn er nieuwe nooddoorvoeren voor het regenwater gerealiseerd. Hierna zullen wij aan de slag gaan om de frames en de ballast voor de zonnepanelen op het dak plaatsen, waarna de bekabeling op het dak kan worden aangelegd. De week erna zullen wij de zonnepanelen op de frames aanbrengen en kan de installatie in bedrijf worden genomen. Tegelijkertijd zal onze meterkast worden aangepast om aan de nieuwe eisen te voldoen, de omvormer aan te sluiten en energiemonitoring (hierop) mogelijk te maken. Kortom, Groen Geel zal in de komende maand een flinke slag slaan door zelf elektriciteit te gaan genereren!


Mocht je na het lezen van dit bericht nog enthousiast zijn geworden om te helpen in de realisatie? Of heb je meer kennis over een van de onderwerpen hieronder, stuur dan even een mailtje naar beheer@kvgroen-geel.nl, extra handjes of kennis kunnen we altijd gebruiken! 


Namens het bestuur, de energiegroep en de AC,

Jasper Marcus

 


Achtergrond energieverbruik Groen - Geel

Binnen de energiegroep wordt het energieverbruik in verschillende onderdelen verdeeld. Het eerste onderdeel het gasverbruik. Hierbij wordt naar de volgende onderdelen gekeken: het aanpassen van de manier van het verwarmen van (1) de kantine, (2) de hal en (3) het warme water in het complex voor onder andere de douches en/of een combinatie van bovenstaande. Daarnaast wordt het elektrische verbruik onderzocht. Enerzijds door te onderzoeken of Groen Geel het verbruik van elektra zou kunnen verlagen qua (4) verlichting en (5) apparatuur. Anderzijds door het (6) zelf opwekken van elektriciteit door middel van zonnepanelen. Als laatste onderdeel van het plan zal meer gelet worden op de (7) energiemonitoring, waardoor het uur-/ dag/ jaarverbruik beter inzichtelijk kan worden gemaakt.