Beste trainers, spelers en ouders,

Vanaf aanstaande maandag, 26 oktober, mogen we onder bepaalde voorwaarden weer de zaal in!

Hier vinden jullie het trainingsschema welke we hier voorlopig voor hebben samengesteld.

Als eerst wil ik hierbij duidelijk aangeven dat dit een tijdelijk schema is. Het originele schema welke we hadden opgesteld (voordat de strengere corona regels op 14 oktober van kracht werden) wordt hiermee voorlopig on-hold gezet. Wel betekent dit dat de tijden in het nieuwe schema dus ook echt tijdelijk zijn en afhankelijk van de maatregelen die nu gelden. Het kan dus goed zijn dat er bij versoepelingen (of beperkingen) weer andere tijden en dagen ingevoerd worden zoals we origineel hadden bedacht.

Wat je ziet in het schema is dat er tussen elke training 10 minuten wisseltijd is opgenomen. Deze tijd is nodig om de ploegen snel te kunnen laten wisselen, er mogen namelijk maar 30 personen tegelijk in onze hal aanwezig zijn. Het dringende verzoek aan een ieder is: kom pas 5 minuten voor de training de hal binnen waarna je direct je trainingspak uittrek en je schoenen aandoet.

Bij de jeugd zijn de trainers verantwoordelijk voor het neerzetten en schoonmaken en opruimen van het materiaal. Zondag zal er op de site een filmpje geplaatst worden met daarin de werkwijze van schoonmaken en de looproutes. Hou de website dus even in de gaten.

Alle personen die 13 jaar of ouder zijn dienen binnen de vereniging een mondkapje te dragen. Hierbij is er alleen een uitzondering wanneer je traint en of trainen staat te geven. Voor en direct na de training draagt iedereen >12 jaar dus een mondkapje.

Aan de trainers het verzoek om exact op tijd training te stoppen, en om direct na de training de spelers zo snel mogelijk naar huis te laten gaan. Mocht het zo zijn dat jouw spelers het niet voor elkaar krijgen om binnen 5 minuten na de training weg te gaan dan zijn we genoodzaakt om de trainingstijd van jouw ploeg in te korten om zo een grotere wisseltijd te creëren.

Ouders en bezoekers zijn helaas niet welkom op het complex!

Als laatste is het voor alle trainers verplicht om een gezondheidscontrole voor de training uit te voeren. Mochten er twijfels zijn over de gezondheid van een speler dan moet je de betreffende speler naar huis sturen. Aan de ouders het verzoek om geen kinderen naar de vereniging te sturen die klachten hebben. Ook de kinderen onder de 12 jaar zijn niet welkom met een snotneus.

Daarnaast kun je hier ook het nieuwe corona protocol vinden wat nu actief is voor de vereniging.
En hier vind je de specifieke regels die gelden per leeftijdsgroep.

We hopen dat we met al deze regeltjes een zo veilig mogelijke omgeving hebben gecreëerd zodat we in elk geval kunnen blijven sporten. We weten dat het lastig is om zo nu en dan de regels te volgen maar wij zijn overtuigd van de noodzakelijkheid zodat we zo lang mogelijk gezond kunnen blijven sporten. We vertrouwen dan ook op jullie medewerking bij de uitvoering van e.a..

Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie altijd even contact met me opnemen.

Voor nu veel plezier met trainen in deze bijzondere tijd.

Met vriendelijke groet
Erik Koomen

Zaalschema en nieuwe Corona regels

Door Erik Koomen, 7 months ago

Beste trainers, spelers en ouders,

Vanaf aanstaande maandag, 26 oktober, mogen we onder bepaalde voorwaarden weer de zaal in!

Hier vinden jullie het trainingsschema welke we hier voorlopig voor hebben samengesteld.

Als eerst wil ik hierbij duidelijk aangeven dat dit een tijdelijk schema is. Het originele schema welke we hadden opgesteld (voordat de strengere corona regels op 14 oktober van kracht werden) wordt hiermee voorlopig on-hold gezet. Wel betekent dit dat de tijden in het nieuwe schema dus ook echt tijdelijk zijn en afhankelijk van de maatregelen die nu gelden. Het kan dus goed zijn dat er bij versoepelingen (of beperkingen) weer andere tijden en dagen ingevoerd worden zoals we origineel hadden bedacht.

Wat je ziet in het schema is dat er tussen elke training 10 minuten wisseltijd is opgenomen. Deze tijd is nodig om de ploegen snel te kunnen laten wisselen, er mogen namelijk maar 30 personen tegelijk in onze hal aanwezig zijn. Het dringende verzoek aan een ieder is: kom pas 5 minuten voor de training de hal binnen waarna je direct je trainingspak uittrek en je schoenen aandoet.

Bij de jeugd zijn de trainers verantwoordelijk voor het neerzetten en schoonmaken en opruimen van het materiaal. Zondag zal er op de site een filmpje geplaatst worden met daarin de werkwijze van schoonmaken en de looproutes. Hou de website dus even in de gaten.

Alle personen die 13 jaar of ouder zijn dienen binnen de vereniging een mondkapje te dragen. Hierbij is er alleen een uitzondering wanneer je traint en of trainen staat te geven. Voor en direct na de training draagt iedereen >12 jaar dus een mondkapje.

Aan de trainers het verzoek om exact op tijd training te stoppen, en om direct na de training de spelers zo snel mogelijk naar huis te laten gaan. Mocht het zo zijn dat jouw spelers het niet voor elkaar krijgen om binnen 5 minuten na de training weg te gaan dan zijn we genoodzaakt om de trainingstijd van jouw ploeg in te korten om zo een grotere wisseltijd te creëren.

Ouders en bezoekers zijn helaas niet welkom op het complex!

Als laatste is het voor alle trainers verplicht om een gezondheidscontrole voor de training uit te voeren. Mochten er twijfels zijn over de gezondheid van een speler dan moet je de betreffende speler naar huis sturen. Aan de ouders het verzoek om geen kinderen naar de vereniging te sturen die klachten hebben. Ook de kinderen onder de 12 jaar zijn niet welkom met een snotneus.

Daarnaast kun je hier ook het nieuwe corona protocol vinden wat nu actief is voor de vereniging.
En hier vind je de specifieke regels die gelden per leeftijdsgroep.

We hopen dat we met al deze regeltjes een zo veilig mogelijke omgeving hebben gecreëerd zodat we in elk geval kunnen blijven sporten. We weten dat het lastig is om zo nu en dan de regels te volgen maar wij zijn overtuigd van de noodzakelijkheid zodat we zo lang mogelijk gezond kunnen blijven sporten. We vertrouwen dan ook op jullie medewerking bij de uitvoering van e.a..

Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie altijd even contact met me opnemen.

Voor nu veel plezier met trainen in deze bijzondere tijd.

Met vriendelijke groet
Erik Koomen