Hoi Allemaal,

Hierbij de voorlopige selecties voor het aankomende seizoen.

Voordat jullie op de onderstaande link klikken willen we jullie eerste even meenemen in hoe we tot deze teams/selecties zijn gekomen in Corona tijd;

Normaal gesproken is de selectie commissie het hele seizoen in de weer met het samenstellen van de nieuwe selecties.


WAT NU ZONDER TWEEDE HELFT VELD?

We wilden de tweede helft van het veldseizoen gebruiken voor de puntjes op de i. Dat was nu niet mogelijk. Bijna een half jaar hebben wij de kinderen geen wedstrijden zien spelen. Er kan veel gebeuren in die tijd. Kinderen kunnen een groeispurt hebben, een grote stap in de motorische ontwikkeling maken, jongens kunnen mannen worden, etcetera, Daar hebben we pas straks, als we weer beginnen, zicht op. We hebben daarom besloten dat de teamindeling hieronder voorlopig is. De eerste helft van het volgende veldseizoen gebruiken we om kritisch naar de teamindeling te kijken en eventueel wijzigingen te doen als wij vinden dat dat nodig is.


WAAR LETTEN WE OP BIJ HET INDELEN VAN DE TEAMS?

In basis volgen we de regels van het KNKV m.b.t. de leeftijdsgrenzen en gemiddelde leeftijd van een team. Verder letten we op de verhouding jongens en meisjes. In leeftijdsgroepen hebben we onvoldoende jongens, we kiezen in die situaties voor meisjesteams. Verder proberen we evenwichtige teams te maken. Daarbij kijken we naar welke kinderen het beste bij elkaar passen qua beleving en qua ontwikkeling.
Het uitgangspunt is verder bij de E en F teams om kinderen zoveel uit hetzelfde geboortejaar bij elkaar in te delen. In de selectieteams A, B, C, D kijken we vooral naar spelniveau en potentie. In de overige teams kijken we waar mogelijk ook naar vriendschappen. Indeling bij vriendjes en vriendinnetjes moet niet ten koste gaan van andere kinderen, dus daar waar dat het geval was, gaat het evenwicht in de teams voor.

WIE BESLUIT ER WIE IN WELK TEAM KOMT?

Dat doen de mensen van de Selectie Commissie in overleg met Topsport. Er zijn in het afgelopen seizoen heel veel wedstrijden en trainingen gezien, waarin we de ontwikkeling van de kinderen hebben gevolgd. Alle Selectie Leden zien wedstrijden van de teams in hun leeftijdsgroep. Bij twijfel worden de trainers en coaches om hun advies gevraagd. 

SELECTIE A, B, C EN D

Voor selectieteams in deze letters is het mogelijk dat we de eerste helft van de veldcompetitie zullen gebruiken om tot de definitieve teams voor de zaalcompetitie te komen.

VANUIT VISIE

Uit onderzoek is gebleken dat het tot de C belangrijk is om alle kinderen de kans te geven zich op dezelfde manier te ontwikkelen. Daarom streven we er naar met alle pupillenteams evenveel te trainen. Onderzoeken laten zien, dat het indelen op geboortejaar in de breedtesport goed is voor de ontwikkeling en sociale vorming. In de evaluatie m.b.t. tot indelen op deze manier in het huidige seizoen, zijn we overwegend positief; ook het komend seizoen gaan we op deze manier verder. Daar waar we hier met reden van afgeweken zijn, melden we dat bij de toelichting per letter.

Het KNKV geeft teams punten op basis van onze teamindeling en zorgt dat teams van ongeveer gelijke sterkte tegen elkaar spelen. Bovenstaande maakt dus, net als het vorige seizoen, dat het cijfertje dat bij jouw letter staat niet meer ‘belangrijk’ is; je speelt immers altijd op je eigen niveau. Voorbeeld: een vijfde team kan hierdoor ook in een sterkere poule zijn ingedeeld dan een derde team.

TRAINERS

Een aantal teams zijn al voorzien van trainers. Toch zijn we voor een aantal teams nog steeds op zoek trainers. Je kunt je hiervoor nog steeds aanmelden! De start van de trainingen is voor de selectie teams in de week van 3 augustus. Voor de overige teams starten we in de week van 17 augustus.

EN NU?
We hebben bijna 200 kinderen in een teams ingedeeld. Er zullen altijd kinderen zijn, die iets anders verwacht hadden en positief verrast zijn. Een ander zal misschien teleurgesteld zijn. Ons advies is om de indeling eerst even op je in te laten werken, voor je een reactie geeft. Bedenk dat er een hele groep clubgenoten al het hele seizoen vrijwillig vele uren in deze teamindeling hebben gestoken en keuzes hebben moeten maken. De ervaring leert, dat een nieuw team nieuwe vrienden oplevert. Dus probeer het gewoon en wanneer na een paar wedstrijden blijkt, dat je het ècht niet naar je zin hebt, kun je contact  opnemen met ons via de volgende email adressen:


Namens de Selectie Commissie,


Bianca, Saskia, Kirsten, Marc, Wendy, Desiree.


Klik hier voor de link naar de opstellingen

Selecties 2020

Door De selectiecommissie, 25 days ago

Hoi Allemaal,

Hierbij de voorlopige selecties voor het aankomende seizoen.

Voordat jullie op de onderstaande link klikken willen we jullie eerste even meenemen in hoe we tot deze teams/selecties zijn gekomen in Corona tijd;

Normaal gesproken is de selectie commissie het hele seizoen in de weer met het samenstellen van de nieuwe selecties.


WAT NU ZONDER TWEEDE HELFT VELD?

We wilden de tweede helft van het veldseizoen gebruiken voor de puntjes op de i. Dat was nu niet mogelijk. Bijna een half jaar hebben wij de kinderen geen wedstrijden zien spelen. Er kan veel gebeuren in die tijd. Kinderen kunnen een groeispurt hebben, een grote stap in de motorische ontwikkeling maken, jongens kunnen mannen worden, etcetera, Daar hebben we pas straks, als we weer beginnen, zicht op. We hebben daarom besloten dat de teamindeling hieronder voorlopig is. De eerste helft van het volgende veldseizoen gebruiken we om kritisch naar de teamindeling te kijken en eventueel wijzigingen te doen als wij vinden dat dat nodig is.


WAAR LETTEN WE OP BIJ HET INDELEN VAN DE TEAMS?

In basis volgen we de regels van het KNKV m.b.t. de leeftijdsgrenzen en gemiddelde leeftijd van een team. Verder letten we op de verhouding jongens en meisjes. In leeftijdsgroepen hebben we onvoldoende jongens, we kiezen in die situaties voor meisjesteams. Verder proberen we evenwichtige teams te maken. Daarbij kijken we naar welke kinderen het beste bij elkaar passen qua beleving en qua ontwikkeling.
Het uitgangspunt is verder bij de E en F teams om kinderen zoveel uit hetzelfde geboortejaar bij elkaar in te delen. In de selectieteams A, B, C, D kijken we vooral naar spelniveau en potentie. In de overige teams kijken we waar mogelijk ook naar vriendschappen. Indeling bij vriendjes en vriendinnetjes moet niet ten koste gaan van andere kinderen, dus daar waar dat het geval was, gaat het evenwicht in de teams voor.

WIE BESLUIT ER WIE IN WELK TEAM KOMT?

Dat doen de mensen van de Selectie Commissie in overleg met Topsport. Er zijn in het afgelopen seizoen heel veel wedstrijden en trainingen gezien, waarin we de ontwikkeling van de kinderen hebben gevolgd. Alle Selectie Leden zien wedstrijden van de teams in hun leeftijdsgroep. Bij twijfel worden de trainers en coaches om hun advies gevraagd. 

SELECTIE A, B, C EN D

Voor selectieteams in deze letters is het mogelijk dat we de eerste helft van de veldcompetitie zullen gebruiken om tot de definitieve teams voor de zaalcompetitie te komen.

VANUIT VISIE

Uit onderzoek is gebleken dat het tot de C belangrijk is om alle kinderen de kans te geven zich op dezelfde manier te ontwikkelen. Daarom streven we er naar met alle pupillenteams evenveel te trainen. Onderzoeken laten zien, dat het indelen op geboortejaar in de breedtesport goed is voor de ontwikkeling en sociale vorming. In de evaluatie m.b.t. tot indelen op deze manier in het huidige seizoen, zijn we overwegend positief; ook het komend seizoen gaan we op deze manier verder. Daar waar we hier met reden van afgeweken zijn, melden we dat bij de toelichting per letter.

Het KNKV geeft teams punten op basis van onze teamindeling en zorgt dat teams van ongeveer gelijke sterkte tegen elkaar spelen. Bovenstaande maakt dus, net als het vorige seizoen, dat het cijfertje dat bij jouw letter staat niet meer ‘belangrijk’ is; je speelt immers altijd op je eigen niveau. Voorbeeld: een vijfde team kan hierdoor ook in een sterkere poule zijn ingedeeld dan een derde team.

TRAINERS

Een aantal teams zijn al voorzien van trainers. Toch zijn we voor een aantal teams nog steeds op zoek trainers. Je kunt je hiervoor nog steeds aanmelden! De start van de trainingen is voor de selectie teams in de week van 3 augustus. Voor de overige teams starten we in de week van 17 augustus.

EN NU?
We hebben bijna 200 kinderen in een teams ingedeeld. Er zullen altijd kinderen zijn, die iets anders verwacht hadden en positief verrast zijn. Een ander zal misschien teleurgesteld zijn. Ons advies is om de indeling eerst even op je in te laten werken, voor je een reactie geeft. Bedenk dat er een hele groep clubgenoten al het hele seizoen vrijwillig vele uren in deze teamindeling hebben gestoken en keuzes hebben moeten maken. De ervaring leert, dat een nieuw team nieuwe vrienden oplevert. Dus probeer het gewoon en wanneer na een paar wedstrijden blijkt, dat je het ècht niet naar je zin hebt, kun je contact  opnemen met ons via de volgende email adressen:


Namens de Selectie Commissie,


Bianca, Saskia, Kirsten, Marc, Wendy, Desiree.


Klik hier voor de link naar de opstellingen