Beste Groen-Gelers,

Afgelopen jaar hebben wij helaas niet heel veel kunnen ondernemen als vereniging vanwege alle coronamaatregelen. Met goede hoop gaan wij er vanuit dat vanaf volgend seizoen weer veel meer mogelijk is zoals volledig trainen en volledige competities. Op dit moment zijn de selectiecommissies weer druk bezig met het voorbereiden van de teams voor volgend seizoen. De nieuwe teams zullen waarschijnlijk niet voor 1 juni bekend worden gemaakt. Wij hopen op jullie begrip hiervoor. Houdt alle communicatiekanalen in de gaten voor meer informatie hierover.

 

Wij hopen natuurlijk dat hier geen sprake van is, maar via dit bericht willen wij jullie er wel op wijzen dat de opzegtermijn 1 maand is voor het einde van het seizoen, dus vóór 1 juni 2021.

 

Opzeggen kan door het formulier op de website te downloaden (https://www.kvgroen-geel.nl/home-2/lidmaatschap-opzeggen/) en deze in te vullen en te ondertekenen. Deze kan daarna gemaild worden naar ledenadministratie@kvgroen-geel.nl én moet op papier ingeleverd worden bij Groen Geel (in de brievenbus bij het hek, blauwe brievenbus in de kantine of per post naar De Drie Morgen 2, 1531 SJ Wormer).

 

Zoals aangegeven in de statuten en de voorwaarden loopt het lidmaatschap tot 30 juni van enig jaar en dient een opzegging of een wijziging minimaal een maand voor het einde van het seizoen te zijn ingediend bij de ledenadministratie (voor 1 juni 2021). Wanneer de opzegging te laat is blijft het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde rechten en plichten bestaan tot het einde van het opvolgende seizoen en hiermee ook de betalingsverplichting van de contributie.

 

Wanneer jullie vragen hebben met betrekking tot het lidmaatschap kunnen jullie terecht bij de ledenadministratie (Kim Min | ledenadministratie@kvgroen-geel.nl) of bij de penningmeester (Youri Vestering | penningmeester@kvgroen-geel.nl).

 

Met sportieve groet,

Namens het bestuur

 

Youri Vestering

Penningmeester GG / IJskoud de Beste

Opzegging lidmaatschap (liever niet)

Door de penningmeester, 12 days ago

Beste Groen-Gelers,

Afgelopen jaar hebben wij helaas niet heel veel kunnen ondernemen als vereniging vanwege alle coronamaatregelen. Met goede hoop gaan wij er vanuit dat vanaf volgend seizoen weer veel meer mogelijk is zoals volledig trainen en volledige competities. Op dit moment zijn de selectiecommissies weer druk bezig met het voorbereiden van de teams voor volgend seizoen. De nieuwe teams zullen waarschijnlijk niet voor 1 juni bekend worden gemaakt. Wij hopen op jullie begrip hiervoor. Houdt alle communicatiekanalen in de gaten voor meer informatie hierover.

 

Wij hopen natuurlijk dat hier geen sprake van is, maar via dit bericht willen wij jullie er wel op wijzen dat de opzegtermijn 1 maand is voor het einde van het seizoen, dus vóór 1 juni 2021.

 

Opzeggen kan door het formulier op de website te downloaden (https://www.kvgroen-geel.nl/home-2/lidmaatschap-opzeggen/) en deze in te vullen en te ondertekenen. Deze kan daarna gemaild worden naar ledenadministratie@kvgroen-geel.nl én moet op papier ingeleverd worden bij Groen Geel (in de brievenbus bij het hek, blauwe brievenbus in de kantine of per post naar De Drie Morgen 2, 1531 SJ Wormer).

 

Zoals aangegeven in de statuten en de voorwaarden loopt het lidmaatschap tot 30 juni van enig jaar en dient een opzegging of een wijziging minimaal een maand voor het einde van het seizoen te zijn ingediend bij de ledenadministratie (voor 1 juni 2021). Wanneer de opzegging te laat is blijft het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde rechten en plichten bestaan tot het einde van het opvolgende seizoen en hiermee ook de betalingsverplichting van de contributie.

 

Wanneer jullie vragen hebben met betrekking tot het lidmaatschap kunnen jullie terecht bij de ledenadministratie (Kim Min | ledenadministratie@kvgroen-geel.nl) of bij de penningmeester (Youri Vestering | penningmeester@kvgroen-geel.nl).

 

Met sportieve groet,

Namens het bestuur

 

Youri Vestering

Penningmeester GG / IJskoud de Beste