Op vrijdagavond 17 december starten we voor de jeugdtrainers een KT2-cursus, waarbij de beginselen van het lesgeven centraal staat.

Dit blok bestaat uit 4 avonden verspreid over het zaalseizoen. De avond zal bestaan uit een uurtje theorie en daarna een uurtje praktijk, waarbij een drietal jeugdploegjes worden uitgenodigd.

We beginnen om 18.30 uur en om 20.30 uur zit iedereen weer op de fiets.

 

Onnodig te vermelden, dat we veel waarde hechten aan deze cursus. Groen Geel wil het korfbalniveau weer opkrikken en daar is op de lange duur goed kader voor nodig.

De (veelal jongere) actieve trainers zullen persoonlijk gevraagd worden zich hier voor aan te melden. Jochem van Dijk gaat komende week inventariseren.

We proberen van onderaf op te werken, dus accent op pupillen en laagste aspiranten. Dit werkt makkelijker met de oefengroepen. Er mogen maximaal 16 cursisten meedoen.

Later in het jaar zullen we de trainers van hogere teams benaderen en een select aantal vragen zich op te geven voor de KT3 (een uitgebreider blok). Daar is in principe KT2 voor nodig. Via een persoonlijke aanmelding zou dat kunnen, afhankelijk van korfbalniveau en opleiding.

Naast ondergetekende als docent hoop ik dat Steijn Hoekstra ook mag toetreden tot het docentschap. Bovendien zullen oudere meer ervaren trainers gevraagd worden om de cursisten gedurende deze cursus af en toe te begeleiden, dit is een belangrijke hoeksteen van de KT2.

 

Uiteraard zijn wij ons er van bewust, dat er door de hedendaagse scholieren veel gewerkt wordt in de avonduren. Graag aanpassing van de werkroosters om deze stap te kunnen maken. De volgende bijeenkomst zal zijn op 28 januari zelfde tijd.

 

Uiteraard realiseer ik me dat Corona weer roet in het eten kan gooien…..Voor mij geen reden om de organisatie niet  op te starten.

 

Rob Molanus

Inl. 0622201556

Jeugdtrainers opgelet

Door Rob Molanus, 13 days ago

Op vrijdagavond 17 december starten we voor de jeugdtrainers een KT2-cursus, waarbij de beginselen van het lesgeven centraal staat.

Dit blok bestaat uit 4 avonden verspreid over het zaalseizoen. De avond zal bestaan uit een uurtje theorie en daarna een uurtje praktijk, waarbij een drietal jeugdploegjes worden uitgenodigd.

We beginnen om 18.30 uur en om 20.30 uur zit iedereen weer op de fiets.

 

Onnodig te vermelden, dat we veel waarde hechten aan deze cursus. Groen Geel wil het korfbalniveau weer opkrikken en daar is op de lange duur goed kader voor nodig.

De (veelal jongere) actieve trainers zullen persoonlijk gevraagd worden zich hier voor aan te melden. Jochem van Dijk gaat komende week inventariseren.

We proberen van onderaf op te werken, dus accent op pupillen en laagste aspiranten. Dit werkt makkelijker met de oefengroepen. Er mogen maximaal 16 cursisten meedoen.

Later in het jaar zullen we de trainers van hogere teams benaderen en een select aantal vragen zich op te geven voor de KT3 (een uitgebreider blok). Daar is in principe KT2 voor nodig. Via een persoonlijke aanmelding zou dat kunnen, afhankelijk van korfbalniveau en opleiding.

Naast ondergetekende als docent hoop ik dat Steijn Hoekstra ook mag toetreden tot het docentschap. Bovendien zullen oudere meer ervaren trainers gevraagd worden om de cursisten gedurende deze cursus af en toe te begeleiden, dit is een belangrijke hoeksteen van de KT2.

 

Uiteraard zijn wij ons er van bewust, dat er door de hedendaagse scholieren veel gewerkt wordt in de avonduren. Graag aanpassing van de werkroosters om deze stap te kunnen maken. De volgende bijeenkomst zal zijn op 28 januari zelfde tijd.

 

Uiteraard realiseer ik me dat Corona weer roet in het eten kan gooien…..Voor mij geen reden om de organisatie niet  op te starten.

 

Rob Molanus

Inl. 0622201556