De afgelopen dagen is er veel gesproken over de consequenties van het niet meer kunnen trainen na 17 uur. Kan de competitie dan nog door gaan? Gaat de regering misschien toch nog overstag om een uitzondering te maken voor avondtrainingen van de jeugd?

Hierover is nu duidelijkheid. Trainingen na 17 uur en wedstrijden na 17 uur zijn in ieder geval tot 19 december niet toegestaan. Binnen Groen Geel wordt hard gewerkt om alternatieve trainingen/trainingstijden aan te bieden. Hierover volgt snel meer informatie.

Voor wat betreft de wedstrijden verwijs ik naar het volgende bericht op onze website: https://www.kvgroen-geel.nl/home/voortgang-zaalcompetitie/.

Binnen Groen Geel zijn we voornemens om ALLE wedstrijden die vóór 17 uur gepland staan, volgens het oorspronkelijke wedstrijdprogramma te spelen, zowel de breedtesport (deze competitie gaat gewoon door) als de wedstrijdsport (deze wedstrijden worden als oefenwedstrijden gezien.

Dus tenzij je van je trainer/coach bericht hebt gekregen dat de wedstrijd niet door gaat, worden alle wedstrijden uit het wedstrijdprogramma  gespeeld!

Kun je om wat voor reden niet spelen, laat dit dan tijdig weten aan de betreffende wedstrijdsecretaris.

We hopen dat de maatregelen het beoogde effect hebben zodat we na 19 december weer normaal kunnen trainen en spelen.


De wedstrijden gaan door!

Door Erlinde de Ridder, 8 months ago

De afgelopen dagen is er veel gesproken over de consequenties van het niet meer kunnen trainen na 17 uur. Kan de competitie dan nog door gaan? Gaat de regering misschien toch nog overstag om een uitzondering te maken voor avondtrainingen van de jeugd?

Hierover is nu duidelijkheid. Trainingen na 17 uur en wedstrijden na 17 uur zijn in ieder geval tot 19 december niet toegestaan. Binnen Groen Geel wordt hard gewerkt om alternatieve trainingen/trainingstijden aan te bieden. Hierover volgt snel meer informatie.

Voor wat betreft de wedstrijden verwijs ik naar het volgende bericht op onze website: https://www.kvgroen-geel.nl/home/voortgang-zaalcompetitie/.

Binnen Groen Geel zijn we voornemens om ALLE wedstrijden die vóór 17 uur gepland staan, volgens het oorspronkelijke wedstrijdprogramma te spelen, zowel de breedtesport (deze competitie gaat gewoon door) als de wedstrijdsport (deze wedstrijden worden als oefenwedstrijden gezien.

Dus tenzij je van je trainer/coach bericht hebt gekregen dat de wedstrijd niet door gaat, worden alle wedstrijden uit het wedstrijdprogramma  gespeeld!

Kun je om wat voor reden niet spelen, laat dit dan tijdig weten aan de betreffende wedstrijdsecretaris.

We hopen dat de maatregelen het beoogde effect hebben zodat we na 19 december weer normaal kunnen trainen en spelen.