Beste leden,
Hieronder staan de contributie en bijdrage kledingfonds voor het seizoen 2020 - 2021 (klik op de tabel om deze te vergroten). De contributie en bijdrage kledingfonds zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2020.


Outlook 30ddlgqp


De contributie en bijdrage kleding worden per half jaar automatisch geïncasseerd. De incassorondes zijn ongeveer begin september en begin februari.
De contributie stijgt met € 5,00 voor alle spelende leden en met € 2,50 voor niet spelende leden en recreanten. Deze stijging ligt in lijn met het beleid van afgelopen jaren.
Voor de bijdrage kledingfonds is gekeken naar de verwachte kosten voor drie jaar en vervolgens verdeeld over de leden. De bijdrage voor het kledingfonds staat vast voor drie seizoenen.
 
Voor gezinnen die de contributie en bijdrage kleding niet kunnen betalen bestaat er een jeugdfonds. Klik hier  voor meer informatie. 
Wanneer leden problemen hebben met het betalen van de contributie en bijdrage kledingfonds verzoeken wij jullie contact op te nemen met ons, zodat wij een passende oplossing met jullie kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Youri Vestering
Penningmeester KV Groen Geel
penningmeester@kvgroen-geel.nl

Contributies seizoen 2020 - 2021

Door Youri Vestering, 42 days ago

Beste leden,
Hieronder staan de contributie en bijdrage kledingfonds voor het seizoen 2020 - 2021 (klik op de tabel om deze te vergroten). De contributie en bijdrage kledingfonds zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2020.


Outlook 30ddlgqp


De contributie en bijdrage kleding worden per half jaar automatisch geïncasseerd. De incassorondes zijn ongeveer begin september en begin februari.
De contributie stijgt met € 5,00 voor alle spelende leden en met € 2,50 voor niet spelende leden en recreanten. Deze stijging ligt in lijn met het beleid van afgelopen jaren.
Voor de bijdrage kledingfonds is gekeken naar de verwachte kosten voor drie jaar en vervolgens verdeeld over de leden. De bijdrage voor het kledingfonds staat vast voor drie seizoenen.
 
Voor gezinnen die de contributie en bijdrage kleding niet kunnen betalen bestaat er een jeugdfonds. Klik hier  voor meer informatie. 
Wanneer leden problemen hebben met het betalen van de contributie en bijdrage kledingfonds verzoeken wij jullie contact op te nemen met ons, zodat wij een passende oplossing met jullie kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Youri Vestering
Penningmeester KV Groen Geel