Zoals iedereen heeft kunnen lezen worden op de accommodatie 140 zonnepanelen geplaatst. Dit is een o.a. een gevolg van de verdrievoudiging van onze energieprijzen. Met de zonnepanelen krijgen wij meer grip op de energiekosten, zodat dit beperkte invloed heeft op de contributie van onze leden en huurders. Tevens wordt de vereniging weer een stukje duurzamer en daarmee haar maatschappelijke bijdrage levert. Daarnaast is ook gelijk de dakbedekking en constructie aangepast zodat dit gedeelte weer toekomstbestendig is. Meer over het project kunnen jullie lezen in het vorige bericht.

Het verduurzamen van de accommodatie brengt ook grote investeringen met zich mee. De verwachte investering komt uit op ongeveer € 110.000. Dit zal deels worden gefinancierd door gebruik te maken van landelijke en provinciale subsidies. Daarnaast worden ook nog fondsen aangeschreven die wellicht een deel voor hun rekening willen nemen. Met deze maatregelen proberen wij de terugverdientijd zo kort mogelijk te maken.

Ook willen wij een beroep doen op onze leden, teams en toeschouwers. Hiermee kunnen wij de terugverdientijd nog verder verlagen en blijven er voldoende middelen over om toekomstige (duurzaamheid)-investeringen te blijven doen. Daarom doen wij nu een oproep aan alle leden, teams en toeschouwers om een zonnepaneel te schenken aan onze mooie vereniging, zodat wij op een betaalbare wijze kunnen blijven sporten en genieten van onze sport.

De gemiddelde kosten van de zonnepanelen komt uit op € 450. Nu begrijpen wij prima dat niet iedereen zomaar dit bedrag kan schenken en daarom zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan individueel schenken maar je kan ook een paneel met je hele team schenken. Wij hebben de volgende mogelijkheden bedacht:

 • Schenken van 1/5 paneel: € 90,-
 • Schenken van 1/3 paneel: € 150,-
 • Schenken van 2/3 paneel: € 300,-
 • Schenken van 1 paneel: € 450,-
 • Schenken van meerdere panelen à € 450,- *

 

Onder alle gulle gevers (ongeacht de hoogte van de gift) verloten wij de volgende prijzen:

 • Onder de individuele schenkers bieden wij een diner voor twee personen aan bij een van onze sponsoren.
 • Onder de teams bieden wij een drankje met bittergarnituur aan.

 

* Voor het schenken van 2 of meer zonnepanelen willen wij de mogelijkheid bieden om dit fiscaal gunstig te doen. Hiervoor is vereist dat wij een overeenkomst afsluiten en dat de schenking over 5 jaar wordt verspreid. Deze schenking kan dan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vinden jullie hier: https://www.belastingdienst.nl/giften.

Om hier gebruik van te maken verzoeken wij jullie een email te sturen naar penningmeester@kvgroen-geel.nl met je naam, e-mailadres en aantal panelen. Vervolgens zullen wij de overeenkomst voorbereiden en kan een incassomachtiging afgegeven worden.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur
Youri Vestering
Penningmeester K.V. Groen-Geel
penningmeester@kvgroen-geel.nl

Schenk een paneel, dan zijn de energielasten niet zo veel

Zoals iedereen heeft kunnen lezen worden op de accommodatie 140 zonnepanelen geplaatst. Dit is een o.a. een gevolg van de verdrievoudiging van onze energieprijzen. Met de zonnepanelen krijgen wij meer grip op de energiekosten, zodat dit beperkte invloed heeft op de contributie van onze leden en huurders. Tevens wordt de vereniging weer een stukje duurzamer en daarmee haar maatschappelijke bijdrage levert. Daarnaast is ook gelijk de dakbedekking en constructie aangepast zodat dit gedeelte weer toekomstbestendig is. Meer over het project kunnen jullie lezen in het vorige bericht.

Het verduurzamen van de accommodatie brengt ook grote investeringen met zich mee. De verwachte investering komt uit op ongeveer € 110.000. Dit zal deels worden gefinancierd door gebruik te maken van landelijke en provinciale subsidies. Daarnaast worden ook nog fondsen aangeschreven die wellicht een deel voor hun rekening willen nemen. Met deze maatregelen proberen wij de terugverdientijd zo kort mogelijk te maken.

Ook willen wij een beroep doen op onze leden, teams en toeschouwers. Hiermee kunnen wij de terugverdientijd nog verder verlagen en blijven er voldoende middelen over om toekomstige (duurzaamheid)-investeringen te blijven doen. Daarom doen wij nu een oproep aan alle leden, teams en toeschouwers om een zonnepaneel te schenken aan onze mooie vereniging, zodat wij op een betaalbare wijze kunnen blijven sporten en genieten van onze sport.

De gemiddelde kosten van de zonnepanelen komt uit op € 450. Nu begrijpen wij prima dat niet iedereen zomaar dit bedrag kan schenken en daarom zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan individueel schenken maar je kan ook een paneel met je hele team schenken. Wij hebben de volgende mogelijkheden bedacht:

 • Schenken van 1/5 paneel: € 90,-
 • Schenken van 1/3 paneel: € 150,-
 • Schenken van 2/3 paneel: € 300,-
 • Schenken van 1 paneel: € 450,-
 • Schenken van meerdere panelen à € 450,- *

 

Onder alle gulle gevers (ongeacht de hoogte van de gift) verloten wij de volgende prijzen:

 • Onder de individuele schenkers bieden wij een diner voor twee personen aan bij een van onze sponsoren.
 • Onder de teams bieden wij een drankje met bittergarnituur aan.

 

* Voor het schenken van 2 of meer zonnepanelen willen wij de mogelijkheid bieden om dit fiscaal gunstig te doen. Hiervoor is vereist dat wij een overeenkomst afsluiten en dat de schenking over 5 jaar wordt verspreid. Deze schenking kan dan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vinden jullie hier: https://www.belastingdienst.nl/giften.

Om hier gebruik van te maken verzoeken wij jullie een email te sturen naar penningmeester@kvgroen-geel.nl met je naam, e-mailadres en aantal panelen. Vervolgens zullen wij de overeenkomst voorbereiden en kan een incassomachtiging afgegeven worden.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur
Youri Vestering
Penningmeester K.V. Groen-Geel
penningmeester@kvgroen-geel.nl

Donatie ID Datum Naam Bedrag
1 2023-03-28 10:57:35 T.J.P. de Wit - Huisman €450
2 2023-03-28 11:58:42 Henk en Gitta Busch €450
4 2023-03-29 00:09:38 Anoniem €450
5 2023-03-29 00:25:49 Anoniem €150
6 2023-03-29 11:31:06 Piet en Ada de Wit €450
9 2023-03-30 08:36:04 Marianna Huisman €90
11 2023-03-31 03:26:23 Hendrik en Els Anepool €450
13 2023-04-01 05:34:24 Marjan van het Kaar €90
14 2023-04-01 08:11:34 Jannes ter Bork €90
16 2023-04-01 08:42:39 Mees en Maud Floris €150
17 2023-04-02 10:30:01 Ans van het Kaar €450
18 2023-04-04 09:54:17 Niels en Hilde Bank €90
19 2023-04-05 00:28:42 Energie-Unie B.V. €900
22 2023-04-05 01:36:56 Annelies Heijmering €450
23 2023-04-12 07:47:11 Engel Meijns €450
24 2023-04-19 14:28:05 Mart en Marijke Oosterveld €450
25 2023-04-22 02:36:10 Annette van ‘t Klooster €450
26 2023-04-24 06:54:59 De recreanten €450

Contactgegevens

Hoeveel doneer je?