Ruilbeurs

Eindelijk is het weer zover, het is voorjaar en we kunnen het nieuwe "kunst" gras al ruiken.Dus weer tijd voor de ruilbeurs waarbij iedereen sportkleding en schoeisel kan inleveren en weer nieuwe kan aanschaffen en wel op:

Alle bussen van groen-geel naar papendrecht gesponsord: kaartverkoop nu gestart!

Alle bussen van Groen-Geel naar Papendrecht gesponsord: kaartverkoop nu gestart!

Zondag 1 kampioen!

Groen Geel 3 is kampioen is bij 25-11 winst en promoveert naar de Overgangsklasse. Van harte gefeliciteerd!

Wedstrijdverslag c3

Met Dico en Ruben, beiden een halve wedstrijd voor de zieke Kasper, gingen we goed van start. Jiske speelde de doorkomende Angel aan die 1-0 maakte en Kiki benutte een strafworp 2-0. Gebrek aan voldoende voorverdedigen werd 2-1 en van halve afstand scoorde Dico 3-1. Het tempo bleef er in en Jiske met een omdraaibal 4-1. Angel op de aangeefpositie gaf Maaike aan die de doorloopbal maakte 5-1. Daarna leek de fut er een beetje uit. Wijzelf misten twee strafworpen (ze zoeken de ballen nog) en met te veel verdedigende ruimte werd het 5-3.

Zeer geslaagde trainersbijeenkomst 27 feb jongstleden!!

Op 27 februari jongsteden hadden we bij Groen Geel een zeer geslaagde trainersbijeenkomst! 

Terug naar overzicht

De nieuwe avg-privacywet bij groen geel

Door Werkgroep AVG en Privacy, 3 maanden geleden

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ingevoerd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet bepaalt dat in alle Europese landen bedrijven, stichtingen, verenigingen en instanties zorgvuldiger moeten omgaan met de privégegevens van hun medewerkers, klanten of leden. Alle organisaties, dus ook sportverenigingen moeten zorgen dat ze persoonlijke gegevens veilig bewaren en er veilig mee omgaan.

De AVG heeft ook voor het beleid van onze vereniging gevolgen. Achter de schermen is hard gewerkt aan het treffen van technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

Zo is er een privacyverklaring opgesteld (en op 4 december 2018 officieel goedgekeurd door Stichting AVG voor Verenigingen), waarin staat beschreven hoe Groen Geel omgaat met de persoonsgegevens van de leden. Deze is hier in te zien op onze website.
Verder is er een verwerkersovereenkomst gemaakt voor alle externe partijen. In feite zijn dat de afspraken tussen onze vereniging en andere partijen die via Groen Geel de persoonsgegevens van leden verwerken. Sportlink is hiervan het duidelijkste voorbeeld.
Vrijwilligers die met persoonsgegevens werken moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, deze krijgen zij binnenkort uitgereikt.
Alle nieuwe leden komen afgeschermd in de sportlink-app te staan. Dit kan je alleen zelf, of je ouders indien <16 jaar, aanpassen. Ook je NAW gegevens kan je tegenwoordig zelf aanpassen in de app, indien nodig natuurlijk.
Foto’s en video’s mogen niet zonder toestemming op de website, social media en/of in de nieuwsbrief geplaatst worden. Wat zou het jammer zijn als we hier mee moesten stoppen.
Voor het versturen van de nieuwsbrief moet toestemming gegeven worden door de leden.
Elk lid moet toestemming geven voor het gebruiken, verwerken en bewaren van zijn/haar persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.

De laatste drie punten hebben we voor nieuwe leden kunnen ondervangen middels het aangepaste aanmeldformulier, maar dat geldt niet voor de huidige leden.
Daarom krijgt elk huidig lid binnenkort opnieuw een aanmeldformulier van ons. Op dit formulier kun je aangeven:

  • of je toestemming geeft voor het maken en  plaatsen van foto’s/filmpjes op de website, social media en in de nieuwsbrief.
  • of je de digitale nieuwsbrief wilt (blijven) ontvangen
  • dat je akkoord gaat met het gebruik, verwerking en bewaren van je persoonsgegevens.

Dit formulier dient voorzien te worden van naam en handtekening en voor leden onder de 16 jaar naam en handtekening van de ouder/verzorger.
Het is gebleken dat niet alle persoonsgegevens van alle leden up to date zijn. Door het opnieuw invullen van het aanmeldformulier hopen we ook daarin een slag te slaan, twee vliegen in een klap dus.

Voor alle vragen met betrekking tot bovenstaande kan gemaild worden naar: privacy@kvgroen-geel.nl

Belangrijk om te weten voor de komende weken:

Vanaf de tweede week van januari 2019 zullen de te ondertekenen formulieren uitgedeeld worden.
De niet spelende leden zullen het formulier in hun eigen brievenbus ontvangen.
Spelende leden en recreanten ontvangen het formulier via een lid van de werkgroep AVG of de trainer/coach/teambegeleider.
Het zou prettig zijn als iedereen gelijk het formulier wil invullen en ondertekenen, want het verzamelen van bijna 600 formulieren is een hele klus!

De formulieren, ingevuld en ondertekend, kun je deponeren in de twee brievenbussen bij Groen Geel. De buitenbrievenbus hangt buiten aan het hek bij de ingang van het complex. De binnenbrievenbus voor ‘declaraties’ (in de kantine) mag voor deze specifieke actie ook gebruikt worden.
De formulieren, ingevuld en ondertekend, kun je ook opsturen naar (dus NIET digitaal):
Korfbalvereniging Groen Geel
De Drie Morgen 2
1531 SJ Wormer

Alvast onze dank voor de komende medewerking!

Werkgroep AVG/Privacy
privacy@kvgroen-geel.nl

Jacob, Kim, Erlinde, Edwin, Luuk, Marijke, Peter en Judith