Seizoensafsluiting e- en f-pupillen woensdag 19 juni

Woensdag 19 juni is de seizoensafsluiting van de E- en F-pupillen en de D5. De laatste training wordt een leuke training met verschillende spelletjes. De training is voor alle teams van 17 tot 18 uur en als afsluiting gaan de kinderen pannenkoeken eten bij Groen Geel. De ouders van de verschillende teams zijn door hun coaches/trainers benaderd voor het bakken van de pannenkoeken.

Voorlopige teamindelingen aspiranten en junioren

Beste spelers, Hierbij de voorlopige team indelingen (let op deze indeling kan nog wijzigen vanwege afzeggingen en of nieuwe leden).

Voorlopige teamindelingen pupillen

Beste pupillen, Hierbij de voorlopige team indelingen (let op deze indeling zou nog gewijzigd kunnen worden vanwege afzeggingen en/of nieuwe leden).

Gevonden voorwerpen

Kijk bij 'lees meer' voor de foto's met de gevonden voorwerpen.

Zondag1 klaar...

Ondanks 2e plaats is het seizoen toch geslaagd.

Terug naar overzicht

De nieuwe avg-privacywet bij groen geel

Door Werkgroep AVG en Privacy, 5 maanden geleden

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ingevoerd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet bepaalt dat in alle Europese landen bedrijven, stichtingen, verenigingen en instanties zorgvuldiger moeten omgaan met de privégegevens van hun medewerkers, klanten of leden. Alle organisaties, dus ook sportverenigingen moeten zorgen dat ze persoonlijke gegevens veilig bewaren en er veilig mee omgaan.

De AVG heeft ook voor het beleid van onze vereniging gevolgen. Achter de schermen is hard gewerkt aan het treffen van technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

Zo is er een privacyverklaring opgesteld (en op 4 december 2018 officieel goedgekeurd door Stichting AVG voor Verenigingen), waarin staat beschreven hoe Groen Geel omgaat met de persoonsgegevens van de leden. Deze is hier in te zien op onze website.
Verder is er een verwerkersovereenkomst gemaakt voor alle externe partijen. In feite zijn dat de afspraken tussen onze vereniging en andere partijen die via Groen Geel de persoonsgegevens van leden verwerken. Sportlink is hiervan het duidelijkste voorbeeld.
Vrijwilligers die met persoonsgegevens werken moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, deze krijgen zij binnenkort uitgereikt.
Alle nieuwe leden komen afgeschermd in de sportlink-app te staan. Dit kan je alleen zelf, of je ouders indien <16 jaar, aanpassen. Ook je NAW gegevens kan je tegenwoordig zelf aanpassen in de app, indien nodig natuurlijk.
Foto’s en video’s mogen niet zonder toestemming op de website, social media en/of in de nieuwsbrief geplaatst worden. Wat zou het jammer zijn als we hier mee moesten stoppen.
Voor het versturen van de nieuwsbrief moet toestemming gegeven worden door de leden.
Elk lid moet toestemming geven voor het gebruiken, verwerken en bewaren van zijn/haar persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.

De laatste drie punten hebben we voor nieuwe leden kunnen ondervangen middels het aangepaste aanmeldformulier, maar dat geldt niet voor de huidige leden.
Daarom krijgt elk huidig lid binnenkort opnieuw een aanmeldformulier van ons. Op dit formulier kun je aangeven:

  • of je toestemming geeft voor het maken en  plaatsen van foto’s/filmpjes op de website, social media en in de nieuwsbrief.
  • of je de digitale nieuwsbrief wilt (blijven) ontvangen
  • dat je akkoord gaat met het gebruik, verwerking en bewaren van je persoonsgegevens.

Dit formulier dient voorzien te worden van naam en handtekening en voor leden onder de 16 jaar naam en handtekening van de ouder/verzorger.
Het is gebleken dat niet alle persoonsgegevens van alle leden up to date zijn. Door het opnieuw invullen van het aanmeldformulier hopen we ook daarin een slag te slaan, twee vliegen in een klap dus.

Voor alle vragen met betrekking tot bovenstaande kan gemaild worden naar: privacy@kvgroen-geel.nl

Belangrijk om te weten voor de komende weken:

Vanaf de tweede week van januari 2019 zullen de te ondertekenen formulieren uitgedeeld worden.
De niet spelende leden zullen het formulier in hun eigen brievenbus ontvangen.
Spelende leden en recreanten ontvangen het formulier via een lid van de werkgroep AVG of de trainer/coach/teambegeleider.
Het zou prettig zijn als iedereen gelijk het formulier wil invullen en ondertekenen, want het verzamelen van bijna 600 formulieren is een hele klus!

De formulieren, ingevuld en ondertekend, kun je deponeren in de twee brievenbussen bij Groen Geel. De buitenbrievenbus hangt buiten aan het hek bij de ingang van het complex. De binnenbrievenbus voor ‘declaraties’ (in de kantine) mag voor deze specifieke actie ook gebruikt worden.
De formulieren, ingevuld en ondertekend, kun je ook opsturen naar (dus NIET digitaal):
Korfbalvereniging Groen Geel
De Drie Morgen 2
1531 SJ Wormer

Alvast onze dank voor de komende medewerking!

Werkgroep AVG/Privacy
privacy@kvgroen-geel.nl

Jacob, Kim, Erlinde, Edwin, Luuk, Marijke, Peter en Judith