Geknokt voor wat we waard zijn, maar a1 redt het niet tegen sterk kcc

Na alle Kerstfeestdagen, Challenge-perikelen, Oud en Nieuw klappers en de traditionele oliebollenwedstrijd tegen GG3 was het dit weekend weer gewoon tijd voor een competitiewedstrijd. Afgelopen donderdag zoals gezegd de oliebollenwedstrijd tegen het Derde. Van onze kant een sterke pot met een scoreverloop waarin wij een groot gedeelte van de wedstrijd aan de goede kant van de balans bleven. Een groot gedeelte van de wedstrijd inderdaad. Maar op het belangrijkste moment van de wedstrijd: het einde, stond GG3 voor. En dus verloren wij de wedstrijd. Tot 16-16 hadden wij steeds een voorsprong in handen maar op die stand nam 3 het...

Laatste kans, kasten moeten leeg….

De kasten MOETEN geleegd worden. Haal voor 21 januari je eigendom op. Kijk op de foto's of er nog iets van je bij ligt.

Gevonden voorwerpen

Kijk bij 'lees meer' voor de foto's met de gevonden voorwerpen van deze week.

Voorjaarsvakantie

Hoewel we de kerstvakantie nog maar een week achter ons hebben, is het wedstrijdsecretariaat druk bezig met de voorjaarsvakantie. Op zaterdag 16 februari staan er voor de volgende teams wedstrijden gepland: E7, E6, C4, C3, C1, B2, B1, A2, A1, Groen Geel 2 en Groen Geel 1.

Twee nieuwe munten bij gg... de paarse en de eco groene

Geel is paars en eco groen geworden!Vanaf komende zaterdag 12 januari 2019 zal korfbalvereniging Groen-Geel twee nieuwe consumptiemunten gaan gebruiken.De paarse munt zal in omloop zijn bij feesten en andere bijzondere gelegenheden.De eco groene munt is enkel bestemd voor de bovenbar.In de afgelopen periode is gebleken dat het contant wisselen en betalen van bovenbarconsumpties steeds lastiger wordt. En helaas is er in de bovenbar geen pinmogelijkheid, maar beneden wel.Op deze manier hopen wij het simpeler te maken voor jou en voor Groen-Geel.Vanaf aankomende zaterdag zijn de bovenbarmunten al te verkrijgen.

Terug naar overzicht

De nieuwe avg-privacywet bij groen geel

Door Werkgroep AVG en Privacy, 13 dagen geleden

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ingevoerd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet bepaalt dat in alle Europese landen bedrijven, stichtingen, verenigingen en instanties zorgvuldiger moeten omgaan met de privégegevens van hun medewerkers, klanten of leden. Alle organisaties, dus ook sportverenigingen moeten zorgen dat ze persoonlijke gegevens veilig bewaren en er veilig mee omgaan.

De AVG heeft ook voor het beleid van onze vereniging gevolgen. Achter de schermen is hard gewerkt aan het treffen van technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

Zo is er een privacyverklaring opgesteld (en op 4 december 2018 officieel goedgekeurd door Stichting AVG voor Verenigingen), waarin staat beschreven hoe Groen Geel omgaat met de persoonsgegevens van de leden. Deze is hier in te zien op onze website.
Verder is er een verwerkersovereenkomst gemaakt voor alle externe partijen. In feite zijn dat de afspraken tussen onze vereniging en andere partijen die via Groen Geel de persoonsgegevens van leden verwerken. Sportlink is hiervan het duidelijkste voorbeeld.
Vrijwilligers die met persoonsgegevens werken moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, deze krijgen zij binnenkort uitgereikt.
Alle nieuwe leden komen afgeschermd in de sportlink-app te staan. Dit kan je alleen zelf, of je ouders indien <16 jaar, aanpassen. Ook je NAW gegevens kan je tegenwoordig zelf aanpassen in de app, indien nodig natuurlijk.
Foto’s en video’s mogen niet zonder toestemming op de website, social media en/of in de nieuwsbrief geplaatst worden. Wat zou het jammer zijn als we hier mee moesten stoppen.
Voor het versturen van de nieuwsbrief moet toestemming gegeven worden door de leden.
Elk lid moet toestemming geven voor het gebruiken, verwerken en bewaren van zijn/haar persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.

De laatste drie punten hebben we voor nieuwe leden kunnen ondervangen middels het aangepaste aanmeldformulier, maar dat geldt niet voor de huidige leden.
Daarom krijgt elk huidig lid binnenkort opnieuw een aanmeldformulier van ons. Op dit formulier kun je aangeven:

  • of je toestemming geeft voor het maken en  plaatsen van foto’s/filmpjes op de website, social media en in de nieuwsbrief.
  • of je de digitale nieuwsbrief wilt (blijven) ontvangen
  • dat je akkoord gaat met het gebruik, verwerking en bewaren van je persoonsgegevens.

Dit formulier dient voorzien te worden van naam en handtekening en voor leden onder de 16 jaar naam en handtekening van de ouder/verzorger.
Het is gebleken dat niet alle persoonsgegevens van alle leden up to date zijn. Door het opnieuw invullen van het aanmeldformulier hopen we ook daarin een slag te slaan, twee vliegen in een klap dus.

Voor alle vragen met betrekking tot bovenstaande kan gemaild worden naar: privacy@kvgroen-geel.nl

Belangrijk om te weten voor de komende weken:

Vanaf de tweede week van januari 2019 zullen de te ondertekenen formulieren uitgedeeld worden.
De niet spelende leden zullen het formulier in hun eigen brievenbus ontvangen.
Spelende leden en recreanten ontvangen het formulier via een lid van de werkgroep AVG of de trainer/coach/teambegeleider.
Het zou prettig zijn als iedereen gelijk het formulier wil invullen en ondertekenen, want het verzamelen van bijna 600 formulieren is een hele klus!

De formulieren, ingevuld en ondertekend, kun je deponeren in de twee brievenbussen bij Groen Geel. De buitenbrievenbus hangt buiten aan het hek bij de ingang van het complex. De binnenbrievenbus voor ‘declaraties’ (in de kantine) mag voor deze specifieke actie ook gebruikt worden.
De formulieren, ingevuld en ondertekend, kun je ook opsturen naar (dus NIET digitaal):
Korfbalvereniging Groen Geel
De Drie Morgen 2
1531 SJ Wormer

Alvast onze dank voor de komende medewerking!

Werkgroep AVG/Privacy
privacy@kvgroen-geel.nl

Jacob, Kim, Erlinde, Edwin, Luuk, Marijke, Peter en Judith